फोहर ब्यबस्थापन हाम्रै दायित्व!


Smart Bucket बाट मल निकालने तरिका!एउटा कार्टून, अलिकति माटो(माटो छैन भने पत्रिका वा बजारबाट किनिएको कम्पोस्ट) आवश्यक पर्छ। कार्टूनमा एक तह माटो राख्ने र त्यस माथि बकेट बाट झिकिएको मल राख्दै तह तह बनाउने र अन्तिम तह माटोको राखि ढाकिदिने र १०-१५ दिन सम्म राख्ने र त्यसपछि गमला/ बारीमा प्रयोग गर्ने!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *