सिकौँ है बट्टा बनाउन! ( कौशी तरकारी खेती )


घरेलु सामाग्रीको प्रयोग बाट बेर्ना उमार्ने विधि! पुराना क्यालिन्डर वा कडा खालको पत्र- पत्रिका को बट्टा बनाउन सकिनेछ! यसरि उमारेका बेर्नालाई सोझै माटोमा सार्न सकिन्छ,बट्टाबाट बेर्ना छुट्याउन पर्दैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *