प्रयोग गर्ने हैन त??


तरकारी बाली बिकास केन्द्र खुमलटारमा ग्रो-ब्याग र रेडि गमला मिक्समा उत्पादन भई रहेका स्वस्थ बोट बिरूवाहरू! रेडि गमला मिक्सको प्रयोगले माटो,मल र सन्तुलित खाध तत्व मिसाउने झंझट हटाउनुको साथै रोगहरू लाग्ने जोखिमलाई समेत न्यूनीकरण गर्दछ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *