रसायनरहित उत्पादन

रसायनरहित उत्पादन

रसायनिक मल र बिषाधि रहित उत्पादन 

रसायनरहित उत्पादन

रसायनरहित उत्पादन

रसायनिक मल र बिषाधि रहित उत्पादन 

रसायनरहित उत्पादन

रसायनरहित उत्पादन

रसायनिक मल र बिषाधि रहित उत्पादन 

रसायनरहित उत्पादन

रसायनरहित उत्पादन

रसायनिक मल र बिषाधि रहित उत्पादन 

रसायनरहित उत्पादन

रसायनरहित उत्पादन

रसायनिक मल र बिषाधि रहित उत्पादन 

About Us

Praramva Biotech Pvt.Ltd specializes in manufacturing biological crop protection and plant nutrition based products for progressive farmers, who need more than sustainable results.

Established in the year 2011 (A.D) by three biotech graduates of Kathmandu University, is now one of the largest manufacturer of vermicompost in the country. Besides it has its own well equipped laboratory that produces the widest portfolio of bio based products in disease and pest management, crop nutrition and soil health management.

Praramva Biotech Crop solutions deliver results with the motto

“TECHNOLOGY FOR NATURE”

Recent Video

Recent Articles

प्रयोग गर्ने हैन त??

तरकारी बाली बिकास केन्द्र खुमलटारमा ग्रो-ब्याग र रेडि गमला मिक्समा उत्पादन भई रहेका स्वस्थ बोट बिरूवाहरू! रेडि गमला मिक्सको प्रयोगले माटो,मल र सन्तुलित खाध तत्व

Read More »

सिकौँ है बट्टा बनाउन! ( कौशी तरकारी खेती )

घरेलु सामाग्रीको प्रयोग बाट बेर्ना उमार्ने विधि! पुराना क्यालिन्डर वा कडा खालको पत्र- पत्रिका को बट्टा बनाउन सकिनेछ! यसरि उमारेका बेर्नालाई सोझै माटोमा सार्न सकिन्छ,बट्टाबाट

Read More »